Vinterstorm i Oslo

Mange vil nok mene at det er dårlig reklame å trekke frem sine feil. Jeg anser det derimot som en nødvendighet for å kunne bli best mulig i faget sitt. Man må evaluere hva som gikk galt, trekke lærdom av det og ikke minst unngå å gjøre den samme feilen igjen.

Les mer