Fondet

Kunsten å sette det i system

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Det er svært ulike syn på hvordan en skal investere i aksjemarkedet og naturlig nok finnes det ikke noe fasitsvar. Det en imidlertid vet er at enkelte strategier har en mye høyere sannsynlighet for å lykkes enn andre.

Noen faktorer som er essensielle for å slå det brede markedet over tid:

  • Dynamisk forhold til hvor mye aksjer man har i en portefølje
  • Plukke aksjer med meget gode risk-reward utsikter
  • Ha en konsentrert portefølje og ikke surre bort tid på tid/kapital på “kanskje bra” case
  • Ha et særdeles bevisst forhold mellom langsiktige aksjer og kortsiktig trading
  • Være kritisk til belåning og shorthandel over tid
  • Investere på lag med innsidere i selskapet (management / styret)
  • Ikke undervurdere momentumfaktoren i inntjening, eiendeler eller aksjekurs
  • Verdsette selskaper med vekst, moderat belåning, utbytte og god corporate governance
  • Likviditet – slik at man kommer seg ut om utsiktene endres

*) Grafen er logaritmisk for å vise prosentvise endringer best over tid.
**) Indeks er 50% Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og 50% Oslo Børs Small Cap (OSESX). Alle tall er fratrukket kostnader og skatt og er basert på månedlige oppdateringer fra selskapet siden oppstarten 1. august 2010. En andel var da verdt kr 5 000 mot kr 26 285 1. august 2022.

I Blueberry Capital kombinerer vi overnevnte punkter med en svært aktiv tilnærming til aktiva allokeringen. Når markedsutsiktene er dårlige reduserer vi aksjeandelen i påvente av bedre tider. Sekundært går vi short markedet og/eller enkeltaksjer for å sikre porteføljen.

Bet big when you see the fat pitch coming
Jeremy Grantham, GMO