Fondet

Et fond skreddersydd for investorer. Historisk sterk avkastning, konkurransedyktige betingelser, talentfulle co-investorer og et svært dedikert team.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Vi tror særdeles sterkt på vår investeringsstrategi. Historien har gitt oss +14,9% årlig avkastning eller samlet +478%. Forvalter er fullinvestert og vår filosofi har tiltrukket seg mange ledende finanstalenter som aksjonærer.

Noen faktorer som er essensielle for å slå det brede markedet over tid:

  • Dynamisk forhold til hvor mye aksjer man har i en portefølje
  • Plukke aksjer med meget gode risk-reward utsikter
  • Ha en konsentrert portefølje og ikke surre bort tid på tid/kapital på “kanskje bra” case
  • Ha et særdeles bevisst forhold mellom langsiktige aksjer og kortsiktig trading
  • Være kritisk til belåning og shorthandel over tid
  • Investere på lag med innsidere i selskapet (management / styret)
  • Ikke undervurdere momentumfaktoren i inntjening, eiendeler eller aksjekurs
  • Verdsette selskaper med vekst, moderat belåning, utbytte og god corporate governance
  • Likviditet – slik at man kommer seg ut om utsiktene endres

*) Y-aksen viser den prosentvise endringen over tid.
**) Indeks er 50% Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) og 50% Oslo Børs Small Cap (OSESX). Alle tall er fratrukket kostnader og skatt og er basert på månedlige oppdateringer fra selskapet siden oppstarten 1. august 2010. En andel var da verdt kr 5 000 mot 29 055 kr 31-mai 2023.

I Blueberry Capital kombinerer vi overnevnte punkter med en svært aktiv tilnærming til aktiva allokeringen. Når markedsutsiktene er dårlige reduserer vi aksjeandelen i påvente av bedre tider. Sekundært går vi short markedet og/eller enkeltaksjer for å sikre porteføljen.

Bet big when you see the fat pitch coming
Jeremy Grantham, GMO