Fondet

Et fond skreddersydd for investorer. Historisk sterk avkastning, konkurransedyktige betingelser, talentfulle co-investorer og et svært dedikert team.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Vi tror særdeles sterkt på vår investeringsstrategi. Historien har gitt oss +14,9% årlig avkastning eller samlet +586%. Forvalter er fullinvestert og vår filosofi har tiltrukket seg mange ledende finanstalenter som aksjonærer.

Noen faktorer som er essensielle for å slå det brede markedet over tid:

  • Dynamisk forhold til hvor mye aksjer man har i en portefølje
  • Plukke aksjer med meget gode risk-reward utsikter
  • Ha en konsentrert portefølje og ikke surre bort tid på tid/kapital på “kanskje bra” case
  • Ha et særdeles bevisst forhold mellom langsiktige aksjer og kortsiktig trading
  • Være kritisk til belåning og shorthandel over tid
  • Investere på lag med innsidere i selskapet (management / styret)
  • Ikke undervurdere momentumfaktoren i inntjening, eiendeler eller aksjekurs
  • Verdsette selskaper med vekst, moderat belåning, utbytte og god corporate governance
  • Likviditet – slik at man kommer seg ut om utsiktene endres

I Blueberry Capital kombinerer vi overnevnte punkter med en svært aktiv tilnærming til aktiva allokeringen. Når markedsutsiktene er dårlige reduserer vi aksjeandelen i påvente av bedre tider. Sekundært går vi short markedet og/eller enkeltaksjer for å sikre porteføljen.

Bet big when you see the fat pitch coming
Jeremy Grantham, GMO