For investorer, av investorer

Blueberry Capital er et investeringsfond som ble grunnlagt i 2010. Vi har siden oppstart levert en solid risikojustert avkastning på 14,9% årlig og over 580% totalt.

Blueberry Capital AS er et investeringsselskap som er registrert som et Alternativt Investeringsfond (AIF) hos Finanstilsynet i Norge. Det innebærer at innholdet på følgende sider bare er tilpasset profesjonelle investorer.

Forvalter

For å kunne skape meravkastning over tid mener vi noen ubestridte faktorer er nødt til å være tilstede.

blueberry-mountain1

Investeringer

Selskapene vi har en langsiktig posisjon i har disse kjennetegnene:

You need the artistic side to imagine, discover and create trading strategies. You need the scientific side to translate those ideas into firm trading rules and to execute those rules.
Market Wizards (1989)