Kunsten å sette det i system

Blueberry Capital er et multi-strategy hedgefund som ble grunnlagt i 2010. Vi har siden oppstart levert en solid risikojustert avkastning gjennom å kombinere god aktiva allokering med dedikert aksjeplukking.

Blueberry Capital AS er et lukket investeringsselskap som er registrert som et Alternativt Investeringsfond (AIF) hos Finanstilsynet i Norge. Det innebærer at innholdet på følgende sider bare er tilpasset profesjonelle investorer.

Forvalter

For å kunne skape meravkastning over tid mener vi noen ubestridte faktorer er nødt til å være tilstede.

blueberry-mountain1

Investeringer

Selskapene vi har en langsiktig posisjon i har disse kjennetegnene:

You need the artistic side to imagine, discover and create trading strategies. You need the scientific side to translate those ideas into firm trading rules and to execute those rules.
Market Wizards (1989)