Personvern

Personvern

1  Innledning

Vi i Blueberry Capital AS er opptatt av å ivareta din tillit og behandle dine personopplysninger på en forsvarlig måte. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, kontaktinformasjon og kjøpshistorikk.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, vil vi kunne innhente følgende opplysninger om deg:

 • Kundeforhold: Informasjon du oppgir når du blir vår kunde, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, statsborgerskap og skattemessig hjemmehørighet.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, eller melder deg på vårt nyhetsbrev, som e-poster sendt mellom oss, ditt navn og din e-post adresse.
 • Bruk av nettsiden: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Potensielle ansatte: Dersom du har søkt stilling hos oss vil vi få personopplysninger av relevans for behandlingen av din søknad, slik som navn, kontaktinformasjon, vitnemål og ID.
 • Ansatte: Dersom du jobber hos oss vil vi være nødt til å lagre dine personopplysninger for å overholde våre lovpålagte krav.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Overholde våre lovpålagte forpliktelser: Vi bruker opplysningene til å oppfylle våre forpliktelser som blant annet fremgår av hvitvaskingsloven, bokføringsloven, loven om forvaltning av alternative investeringsfond, verdipapirhandelloven, og avtaler og regler om utveksling av skatteopplysninger (FATCA-avtalen mellom Norge og USA og reglene som gjennomfører OECDs Common Reporting Standard).
 • Kundeservice: Administrasjon av kundeforhold og rapportering til våre investorer.
 • Utsendelse av nyhetsbrev: Vi lagerer opplysninger om deg som har meldt din interesse for å motta vårt nyhetsbrev og dermed valgt å dele din kontaktinformasjon og navn.
 • Analyse: Vi henter ut Google Analytics statistikk knytet til besøk på vår nettside, for å forbedre våre produkter og tjenester. Opplysningene er aggregerte og anonymiserte, og dermed vet ikke at informasjonen kommer fra deg. Informasjonen lagrer vi ikke.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med våre leverandører som sikrer ditt personvern. Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre leverandører som beskrevet i ditt samtykke.

Vi er lovpålagt å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter i forbindelse med vår rapporteringsplikt. Ved mistanke om lovbrudd utleverer vi, slik vi er pålagt, opplysninger om enkelttilfeller.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, med mindre vi er lovpålagt å lagre de.  Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg som er investor hos oss: I utgangspunktet vil vi slette dine personopplysninger, inklusive informasjon om dine transaksjoner hos oss (kjøp/salg) fem år etter at kundeforholdet avsluttes, og regnskapsåret er slutt, i henhold til krav i hvitvaskingsloven, bokføringsloven, FATCA og CRS avtalene, og finansavtaleloven. Spesifikke bestemmelser i gjeldende regelverk kan dog kreve oppbevaring av opplysninger i 10 år etter at kundeforholdet er avslutte. Eksempel på dette kan være hvitvaskingslovens bestemmelser om forsterkede kundetiltak som utløser en lagringsplikt på 10 år. I de tilfellene det gjelder ulik oppbevaringsplikt etter ulike lover/forskrifter, vil den lengste fristen gjelde. Samlet lagringstid for personopplysninger kan ikke overstige 10 år. Maksimal lagringstid skal i utgangspunktet beregnes fra kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført.
 • Opplysninger om deg som bruker vår nettside: Vi mottar fra Google Analytics anonymisert og aggregert informasjon om din bruk av vår nettside. Dataene lagrer vi ikke.
 • Opplysninger om deg som mottar vårt nyhetsbrev: Vi sletter din kontaktinformasjon og navn like etter at du melder om at du ikke ønsker å motta vårt nyhetsbrev.
 • Opplysninger om våre ansatte: Vi sletter personopplysninger om våre ansatte etter avsluttet arbeidsforhold, bortsett fra opplysningene som må lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven, eller annet gjeldende regelverk som verdipapirhandelloven (ref. krav av føring av innsidelister og deres oppbevaring i 10 år).
 • Opplysninger om våre potensielle ansatte: Vi vil, på bakgrunn av din tillatelse, bevare dine personopplysninger delt med oss i forbindelse med din jobbsøknad, så lenge vi anser det som relevant, men ikke lengre enn 5 år.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i ovennevnte rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på vår nettside for å sikre dens funksjonalitet, analysere nett-trafikk og se hvilke områder på vårt nettsted besøkes hyppigst. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Mirela Brox Montell

E-post adresse: mirela@blueberry.no

Adresse: Dronning Eufemias gate 8, 0190 Oslo