Embark on the journey

Blueberry Capital skal utvide teamet og søker derfor etter en dyktig Chief Financial Officer (CFO). Dette er en unik mulighet til å være med å bygge opp et av Norges ledende hedgefond hvor du vil få en sentral strategisk rolle i den videre veksten.

18. august 2022

Fondet ble startet i 2010 av Marius Borthen mens han studerte ved Norges Handelshøyskole (NHH). Fra lesesalen og med en Nordnet- konto har investeringselskapet blitt et profilert hedgefond med svært kompetente investorer på eiersiden. Avkastningen siden oppstart er 426% vs. Oslo Børs (OSEBX) sine 250%. Vi forvalter nå 330M NOK, og opplever en betydelig interesse for selskapets forvaltningsstrategi.

Blueberry Capital AS er registrert hos Finanstilsynet som et alternativt investeringsfond (AIF- fond), som har utpekt Blueberry Management AS som forvalter av Blueberry Capital. Vi har et sterkt fokus på god risikojustert avkastning gjennom å kombinere solid aktiva-allokering (dvs. variere aksjeandelen) med dedikert aksjeplukking. Etter en lenger periode hvor fondet har vært lukket for nye investorer ønsker vi nå å utvide og søker etter en:

Chief Financial Officer

Ansvar og sentrale oppgaver:

 • Ha et helhetlig ansvar for regnskap, revisjon og skatt (sammen med regnskapsfører/revisor)
 • Gjennomføre månedlig verdivurdering og rapportering (sammen med forvalter)
 • Håndtere compliance, herunder AML, KYC samt rapportering til styret og Finanstilsynet
 • Administrere alle formelle juridiske prosesser (som generalforsamling, kapitalutvidelser, o.l.)
 • Være styresekretær for både Blueberry Capital og Blueberry Management
 • Ivareta investoroppfølging
 • Videreutvikle rutiner og systemer for effektiv drift
 • Utarbeide investeringspresentasjoner (sammen med forvalter)
 • Analysere relevante sektorer og selskaper (sammen med forvalter)
 • Vurdere potensiale for fremtidig konsesjon fra Finanstilsynet
 • Og ikke minst håndtere alt av store og små oppgaver som måtte dukke opp løpende

Vi ser etter en person med følgende profil:

 • Minimum 4 års relevant erfaring fra et ledende selskap (revisjon, konsulent, advokat eller investeringsbank)
 • Stor arbeidskapasitet og med et genuint ønske om å være med å skape noe
 • Svært god økonomi- og tallforståelse
 • Positiv, proaktiv og nøyaktig
 • Høy integritet i alt man gjør
 • Tar initiativ og leder prosesser
 • En fordel med interesse for kapitalmarkedet

Hva kan vi tilby?

 • En unik mulighet til å være med å bygge opp et av Norges ledende hedgefond
 • Konkurransedyktige betingelser med potensielt eierskap over tid
 • En svært uavhengig stilling med stor påvirkningskraft
 • Samarbeid med de flinkeste aktørene i bransjen
 • Moderne nyoppussede lokaler med gode fasiliteter i Bjørvika
 • Veldig hyggelig arbeidsmiljø (inkl. styret, advisory board og andre partnere)
 • Flere sosiale arrangementer herunder årlig strategitur

Oppgavene kan tilpasses noe til kandidatens erfaring og kompetanse. Opplæring vil bli gitt.

Vennligst send søknad, CV og karakterutskrifter (inkl. videregående) til: karriere@blueberry.no

Alle søknader vil bli behandlet fortløpende og konfidensielt, med søknadsfrist senest 10. september.