Embark on the journey

Blueberry Capital skal utvide teamet og søker derfor etter en dyktig Chief Financial Officer (CFO). Dette er en unik mulighet til å være med å bygge opp et av Norges ledende hedgefond hvor du vil få en sentral strategisk rolle i den videre veksten.

18. august 2022

Fondet ble startet i 2010 av Marius Borthen mens han studerte ved Norges Handelshøyskole (NHH). Fra lesesalen og med en Nordnet- konto har investeringselskapet blitt et profilert hedgefond med svært kompetente investorer på eiersiden. Avkastningen siden oppstart er 426% vs. Oslo Børs (OSEBX) sine 250%. Vi forvalter nå 330M NOK, og opplever en betydelig interesse for selskapets forvaltningsstrategi.

Blueberry Capital AS er registrert hos Finanstilsynet som et alternativt investeringsfond (AIF- fond), som har utpekt Blueberry Management AS som forvalter av Blueberry Capital. Vi har et sterkt fokus på god risikojustert avkastning gjennom å kombinere solid aktiva-allokering (dvs. variere aksjeandelen) med dedikert aksjeplukking. Etter en lenger periode hvor fondet har vært lukket for nye investorer ønsker vi nå å utvide og søker etter en:

Chief Financial Officer

Ansvar og sentrale oppgaver:

 • Ha et helhetlig ansvar for regnskap, revisjon og skatt (sammen med regnskapsfører/revisor)
 • Gjennomføre månedlig verdivurdering og rapportering (sammen med forvalter)
 • Håndtere compliance, herunder AML, KYC samt rapportering til styret og Finanstilsynet
 • Administrere alle formelle juridiske prosesser (som generalforsamling, kapitalutvidelser, o.l.)
 • Være styresekretær for både Blueberry Capital og Blueberry Management
 • Ivareta investoroppfølging
 • Videreutvikle rutiner og systemer for effektiv drift
 • Utarbeide investeringspresentasjoner (sammen med forvalter)
 • Analysere relevante sektorer og selskaper (sammen med forvalter)
 • Vurdere potensiale for fremtidig konsesjon fra Finanstilsynet
 • Og ikke minst håndtere alt av store og små oppgaver som måtte dukke opp løpende

Vi ser etter en person med følgende profil:

 • Minimum 4 års relevant erfaring fra et ledende selskap (revisjon, konsulent, advokat eller investeringsbank)
 • Stor arbeidskapasitet og med et genuint ønske om å være med å skape noe
 • Svært god økonomi- og tallforståelse
 • Positiv, proaktiv og nøyaktig
 • Høy integritet i alt man gjør
 • Tar initiativ og leder prosesser
 • En fordel med interesse for kapitalmarkedet

Hva kan vi tilby?

 • En unik mulighet til å være med å bygge opp et av Norges ledende hedgefond
 • Konkurransedyktige betingelser med potensielt eierskap over tid
 • En svært uavhengig stilling med stor påvirkningskraft
 • Samarbeid med de flinkeste aktørene i bransjen
 • Moderne nyoppussede lokaler med gode fasiliteter i Bjørvika
 • Veldig hyggelig arbeidsmiljø (inkl. styret, advisory board og andre partnere)
 • Flere sosiale arrangementer herunder årlig strategitur

Oppgavene kan tilpasses noe til kandidatens erfaring og kompetanse. Opplæring vil bli gitt.

Kontakt

For faglige spørsmål ta gjerne kontakt med forvalter Marius Borthen (marius@blueberry.no / +47 977 61 034)

For alle andre henvendelser ta kontakt med Elena Skreosen (elena@blueberry.no / +47 412 68 446)

Vennligst send søknad, CV og karakterutskrifter (inkl. videregående) til: karriere@blueberry.no

Alle søknader vil bli behandlet fortløpende og konfidensielt, med søknadsfrist senest 10. september.