Historisk avkastning

De fleste forvaltningselskaper i Norge har flere fond man kan velge mellom. Hos Blueberry Capital er det ett produkt og det er Blueberry Capital.

2. desember 2017

Dette betyr at det er:

  1. Ingen conflict of interest mellom andre fond
  2. Ingen survivorship bias (dvs. man legger ned fond som går dårlig og fortsetter bare med de beste fondene)
  3. Ingen mismatch mellom incentivene til forvalter og fondsoppsettet
  4. Ingen forvalter som tar ferie for å overlate ansvaret til andre
  5. Ingen selgere som skal ha provisjon for å selge fondet
  6. Ingen resultater fra en modellportefølje som bare har eksistert på papiret

Avkastning

Siden oppstart (logaritmisk skala): 31 mars 2021: 1 andel ~ 26 082 kr.
Mer enn 5X i avkastning siden oppstart på 5 000 kr (1 august 2010).

*) Y-aksen viser den prosentvise endringen over tid.
**) Alle tall er fratrukket kostnader og skatt og er basert på månedlige oppdateringer fra selskapet siden oppstarten 1. august 2010. En andel var da verdt kr 5 000 mot 32 557 kr 31-mars 2024.

  1. Indeks er 50% OSEBX (Oslo Hovedindeks) og 50% OSESX (Oslo Small Cap Index)
  2. Avkastning for 2010 er fra selskapets oppstart 1. august 2010 og (selvfølgelig) fratrukket kostnader og skatt.
  3. Rapportering er basert på månedlige oppdateringer fra selskapet.
  4. Skalaen er logaritmisk for å gi et best mulig inntrykk over tid

Månedlig avkastning

wpDataTable with provided ID not found!

Kommentar

Blueberry Capital vil svinge og avvike fra det brede aksjemarkedet over tid.  Det vil i fremtiden garantert bli både positive og negative avvik, da man ubetinget søker en god risikojustert avkastning. Absolutt avkastning har høyere fokus enn relativ avkastning (dvs. prøve å slå indeks). Således er ikke indeks noen god sammenligning, men indeks er med for at investorer skal kunne sette resultatene i Blueberry Capital i sammenheng med noe.