Forvalter frykter renteknekk for «sårbare» børsferskinger

22. februar 2021