I) INVESTOR – Ønsker du å investere?
Fondet er nå stengt for nye investorer.

Er du eller ditt investeringselskap profesjonell investor er dere velkommen til å ta kontakt da vi planlegger et nytt spennende prosjekt for 2021.

E-post: marius@blueberry.no

II) NYHETSBREV
Vi sender ut sporadiske nyhetsbrev basert på fondets investeringer. De tre siste om realaktiva ligger vedlagt under.

Ønsker du å abonnere på nye utgivelser kan dette gjøres her:

Nyhetsserie om realaktiva fra 2020:

*****

Mer om fondet: “For Investorer – Av Investorer

Selskapets investeringsstrategi bygger på  prinsippene til et “private investment office” om å ha et meget fleksibelt investeringsmandat med sterkt fokus på god historisk realavkastning, moderat nedsiderisiko samt lave kostnader og en dedikert forvalter som selvfølgelig har co-investert all kapital i fondet.

Hovedfokus ligger på investeringer i norske small cap selskaper (SMB) samt at fondet kan tilpasse aksjeandelen etter markedssynet. Således skiller Blueberry Capital seg sterkt fra andre tradisjonelle aksjefond.

Selskapet hører innunder regelverket til et Alternativ Investeringsfond (AIF) og er registrert hos Finanstilsynet i Norge.  Dette innebærer  at forvalter kun kan markedsføre fondet til profesjonelle investorer i Norge.