Det er svært ulike syn på hvordan man skal investere i aksjemarkedet og naturlig nok, det finnes ikke noe fasitsvar. Det man imidlertid vet er at enkelte strategier har en mye høyere sannsynlighet for å lykkes enn andre og dette burde en investor sterkt hensynta (i tillegg til kostnader og skattlegging). Blueberry Capital sitt hovedfokus er en blanding av dynamisk aktiva allokering (herunder ha en varierende andel av aksjer i porteføljen) samt bare investere i enkeltaksjer med svært gode risk-reward utsikter.

“Bet big when you see the fat pitch coming”  – Jeremy Grantham, GMO

Noen faktorer som er essensielt for å slå det brede markedet over tid:

  • Dynamisk forhold til hvor mye aksjer man har i en portefølje
  • Plukke aksjer med meget gode risk-reward utsikter
  • Ha en konsentrert portefølje og ikke surre bort tid på tid/kapital på “kanskje bra” case
  • Ha et særdeles bevisst forhold mellom langsiktige aksjer og kortsiktig trading
  • Være kritisk til belåning og shorthandel over tid
  • Investere på lag med innsidere i selskapet (management / styret)
  • Ikke undervurdere momentumfaktoren i inntjening, eiendeler eller aksjekurs
  • Verdsette selskaper med vekst, moderat belåning, utbytte og god corporate governance
  • Likviditet – slik at man kommer seg ut om utsiktene endres

Utover dette finnes det mange flere momenter som disiplinert må vektlegges.


Kunsten er å sette dette i system.