De fleste forvaltningselskaper i Norge har flere fond man kan velge mellom.   Hos Blueberry Capital er det ett produkt og det er Blueberry Capital.

Dette betyr at det er:
(1) Ingen conflict of interest mellom andre fond
(2) Ingen survivorship bias (dvs. man legger ned fond som går dårlig og fortsetter bare med de beste fondene)
(3) Ingen mismatch mellom incentivene til forvalter og fondsoppsettet
(4) Ingen forvalter som tar ferie for å overlate ansvaret til andre
(5) Ingen selgere som skal ha provisjon for å selge fondet
(6) Ingen resultater fra en modellportefølje som bare har eksistert på papiret

Avkastning siden oppstart (logaritmisk skala):

1 jan 2021: 1 andel ~ 22 770 kr (All-Time High). Mer enn 4,5x siden oppstart.

1) Indeks er 50% OSEBX (Oslo Hovedindeks) og 50% OSESX
(Oslo Small Cap Index)

2) Avkastning for 2010 er fra selskapets oppstart 1. august 2010,
og (selvfølgelig) fratrukket kostnader.

3) Rapportering er basert på månedlige oppdateringer fra selskapet.
4) Skalaen er logaritmisk for å gi et best mulig inntrykk over tid

Kommentar
Blueberry Capital vil svinge og avvike fra det brede aksjemarkedet over tid.  Det vil i fremtiden garantert bli både positive og negative avvik, da man ubetinget søker en god risikojustert avkastning.   Absolutt avkastning har høyere fokus enn relativ avkastning (dvs. prøve å slå indeks).  Således er ikke indeks noen god sammenligning, men indeks er med for at investorer skal kunne sette resultatene i Blueberry Capital i sammenheng med noe.