Selskapets investeringsstrategi bygger på  prinsippene til et “private investment office” om å ha et meget fleksibelt investeringsmandat med sterkt fokus på god historisk realavkastning, moderat nedsiderisiko samt lave kostnader og en dedikert forvalter som selvfølgelig har co-investert all kapital i fondet.

Selskapet hører innunder regelverket til et Alternativ Investeringsfond (AIF) og er registrert hos Finanstilsynet i Norge.  Dette innebærer  at forvalter kun kan markedsføre fondet til profesjonelle investorer i Norge.

***

Nyheter
I juni 2018 rundet selskapet 20 000 kr i andelsverdi, hvilket har medført at andelsverdien har blitt firedoblet (4x) siden oppstart.   Men nye mil skal traskes, i kjent og ukjent terreng, for å plukke de aller beste blåbærene også fremover.

***

Ønsker du å komme på Blueberry’s nyhetsbrev så send meg gjerne en mail på: marius@blueberry.no.